Puhastid

Clarek reoveepuhasti
Clarec on Soomes loodud reovete puhasti, millesse on pandud tuhandetest väikepuhastitest saadud kogemus.

Clarec töötab bioloogilise aktiivmuda puhastuse põhimõttel. Bioloogilisel ja settimisel põhineva mehaanilise puhastuse kombinatsioonis saavutatakse 85…90% puhastusefekt.

Tööprintsiip
Reovesi siseneb eelsetituskambrisse, kus raske mehaaniline hõljuv aine settib põhja ja kergem tõuseb pinnale. Eeltöödeldud vesi voolab seejärel aerotanki, kus reovesi õhustatakse. Aerotankist liigub vesi järelselitisse; biomass eraldub ja tagastub selitisse. Järelseliti ülaosast liigub puhastunud vesi pinnarenni kaudu välja. Seadme ventilatsioon toimub kanalisatsiooni kaudu ehitise katusele. Puhastil ei teki mingeid probleeme haisuga.

Clarec puhasti töötab pideval töörežiimil. Tänu aeratsiooni poolelt eelselitisse toimuvale tagasivoolule on võimalik saada eelselitisse pidevalt toiteainerikast vett. See meetod kindlustab puhasti töö ka vähese koormusega perioodide ajal. Kõikide tüüpide puhul on võimalik lisavarustusena saada kloreerimisel põhinev desinfitseerimine ja fosforiärastus.

Hooldus
Clarec puhasti on töökindel, kuid nõuab pidevalt iganädalast kontrolli. Jääkmuda eraldus üks või kaks korda aastas.

Teenindusava kaetakse klaasplastist kaane ja vahekaanega (kandevõime <500 kg). Vajaduse korral kasutatakse metallkaant (kandevõime kuni 40t).

Paigaldus
Clarec puhasti on valmis monteeritud tervik, mida on kerge paigaldada. Kohapeal tuleb vaid ühendada sisenev ja väljuv kanalisatsioon ning elekter. Maapinnale jäävad vaid hooldusluukide kaaned.

Reoveepuhastid

Tüüp
C 10
C 25
C 40
C 80
Võimsus: inimekvivalent
4…12
8…30
10…55
50…100
BHT7 max/ööp
0,7 kg
1,8 kg
2,3 kg
6,6 kg
Q max/h Q max/ööp
2,5 / 5
5 / 7
6 / 13
12 / 26
Mahutavus
3500 l
7000 l
10 000 l
21 000 l

puhasti