Keräilysäiliöt

Käytetään jäteveden keräilyyn omakotitaloissa, mökeissä, oleskelutiloissa, teollisuusrakennuksissa kemikaalien keräilyyn jne.

Mikäli keräilysäiliötä halutaan käyttää jäteveden keräilyyn, säiliön tilavuuden määrittelyä varten tulee olla tiedot käytettävän veden määrästä eli syntyvän jäteveden määrästä. Mikäli kuukaudessa käytetään 2,5 m³ vettä, tulee tyhjentää 5 m³ keräilysäiliötä kerran kahdessa kuukaudessa.

Vakiovarustukseen sisältyy syöttöputki (Ø110,160,200) ja tyhjennysputki (Ø200). Haluttaessa laitteeseen asennetaan säiliön palveluaukko (Ø600) tai huoltokaivo (Ø1000). Sen lisäksi voidaan tilata ylirajahälytys.

mahutid hk14