Puhdistamot

Clarek jätevesipuhdistin
Clarec on suomalainen jätevesipuhdistin, johon on asennettu tuhansista pienpuhdistamoista kerättyjä kokemuksia.

Clarec toimii biologisen aktiivimudan puhdistuksen periaatteella. Biologiseen ja saostukseen perustuvan puhdistuksen yhdistelmän tuloksena saavutetaan 85…90% puhdistusteho.

Toimintaperiaate
jäteveden virratessa esisaostuskammioon kiintoaines laskeutuu kaivon pohjalle ja vettä kevyemmät ainesosat nousevat pintaan. Esikäsitelty vesi vuotaa sen jälkeen ilmasäiliöön, jossa jätevesi ilmastetaan. Ilmasäiliöstä vesi siirtyy jälkisaostuskammioon; biomassa erottuu ja palautuu saostuskammioon. Jälkisaostuskammion yläosasta siirtyy puhdistettu vesi pintarännin kautta ulos. Laitteen ilmastointi tapahtuu viemäristön kautta rakennuksen katolle. Puhdistamolla ei ole mitään ongelmia hajun kanssa.

Clarec puhdistin on jatkuvassa käyttötoiminnassa. Ilmatoiminnon kautta esiseostuskammioon tapahtuvan paluuvirran ansiosta voidaan saavuttaa esiseostuskammion jatkuva runsasravintoisen veden olemassaolo. Tämä menetelmä takaa puhdistimen toiminnan myös matalasesongin aikana. Kaikkiin tyyppeihin voidaan asentaa lisävarustuksena myös kloorin käyttöön perustuva desinfiointi ja fosforin poistojärjestelmä.

Huolto
Clarec puhdistin on toimintavarma, mutta edellyttää tarkistusta vähintään viikoittain. Mutajäännösten poistaminen kerran tai peri kertaa vuodessa.

Palveluaukko peitetään lasikuiduista kannella ja välikannella (kantokyky <500 kg). Tarvittaessa käytetään metallikanta (kantokyky  maks. 40t).

Asennus
Clarec puhdistin on valmiskoottu kokonaisuus, jonka asentaminen on helppo. Paikan päällä yhdistetään saapuva ja lähtevä viemäristö sekä sähkö. Maanpintaan jäävät näkyviin ainoastaan huoltoluukkujen kannet.

puhasti