Saostuskaivot

Saostuskaivot ja saostuskaivoyhdistelmät
Jätevesien mekaaniseen esipuhdistukseen käytetään saostuskaivoja. Saostuskaivo on käytetyin jäteveden esipuhdistuslaite. Sen tehtävänä on erottaa ja saostaa jätevedessä olevaa leijuvaa ainetta. Puhdistettu jätevesi ohjataan yleensä joko imeytyskentälle tai purkuvesistöön. Oikein suunniteltu saostuskaivo vähentää leijuvaa ainetta 70%, BHT (biologisen hapan tarve), N ja P vähentyminen on 30%. Kummatkin luvut täyttävät lainmukaiset vaatimukset.

Yleensä 2 m³ saostuskaivo 4-5 ihmisen jäteveden puhdistukseen. Yli viiden henkilön tapauksessa tulee hankkia vähintään 3 m³ saostuskaivo. Saostuskaivon tarkat mitat riippuvat rakennuksien käyttötarkoituksista. Rakennus- ja huoltokulujen säästämiseen voidaan rakentaa lähekkäisille asuintaloille yhteinen puhdistusjärjestelmä.

SAOSTUSKAIVO koostuu kolmesta saostuskammiosta A, B, C ja kaikki jätevedet (esim. kylpyhuone, WC, keittiö) ohjataan saostuskaivoon syöttöputken E kautta.

SAOSTUSKAIVOYHDISTELMÄ koostuu yhdestä keräyssäiliöstä A ja kaksikammioisesta saostussäiliöstä B, C jotka ovat erotettu väliseinällä. Saostuskaivoyhdistelmässä jätevesi (eli WC jätevedet) ohjataan syöttöputken E kautta keräyssäiliöön A ja loput jätevedet (kylpyhuone, keittiö) syöttöputken E2 kautta saostuskammioon B.

imbsysteem septik